Z JEDNEGO PNIA CIĘCI

piesni_kresowe2013Ten koncert to podróż w poszukiwaniu korzeni tego drzewa, które dziś określamy muzyką polską. Ile w niej rodzimej słowiańszczyzny, a ile szczepionych latami „pędów” innych kultur – rytmów, melodii, współbrzmień i harmonii, choć dla ucha brzmiących zupełnie swojsko, to przecież przywołujących pamięć niejednokrotnie dalekich krain.

 

Tak. Muzyka, jak i cała kultura materialna jest wielkim ogrodem, którego współczesny kształt i koloryt tworzyła historia. Stąd w polskiej muzyce ślady i to nie małe wcale – ruskie, bałkańskie, romskie, arabskie, żydowskie, a nawet irlandzkie. (W tym kontekście łatwiej pojąć fakt, że najstarsze motywy słowiańskie swój ślad odnalazły w okolicach dzisiejszego Berlina.) My zaś tym wszystkim obdarowani jesteśmy tylko ogrodnikami tej malowniczej spuścizny.

 

Jeszcze rodzi się pytanie: Jak w dobie sformatyzowanej pop-kultury udaje nam się z tego zadania (tj. ogrodnika) wywiązać.

 

Koncert ten jest przyczynkiem, próbą odpowiedzi.