PIEŚŃ PASYJNA

P ó j d ź    z a   m n ą.

Teksty tej pieśni napisałem do „Pasji”, spektaklu taneczno-muzycznego Kieleckiego Teatru Tańca przekładając jakby, obrazy z życia Jezusa i drogi krzyżowej w obszary wyobraźni, umysłu i doznań.. Sprzyjał temu zamysł i projekt scenariusza tanecznego Elżbiety Szlufik-Pańtak i Grzegorza Pańtak, projekt w którym poszczególne sceny pomyślane zostały jako teatralne obrazy-znaki., jakby stacje w drodze życia i drodze krzyżowej Jezusa. To skłoniło mnie do refleksji, że widz w tej nowej teatralnej sytuacji potrzebował będzie jakiegoś wzoru  duchowego przeżycia. Pieśni Marii Magdaleny oraz Judasza  ułożyłem więc w cykl wspomnień – jakby spowiedzi, próśb, litanii pytań., wyznań dręczących sumienie w przywoływaniu grzechu i prawdy.
Judasz – jedyna osoba z najbliższego otoczenia Jezusa, najbardziej złożona, pełna sprzeczności, chwiejna w tragicznej rozbieżności między własnymi racjami, doznaniami i zdradą, dramatyczna  – ostatecznie w intelektualnym akcie pożegnania nazywa Jezusa przyjacielem formułując w chwili ostatniej niezaprzeczalny akt wiary w moc Jego miłości.

Maria Magdalena obdarzająca Jezusa wielką młodzieńczą miłością, potem grzesznica, wielka grzesznica – jak nazywał ją Jezus – wyrzucona na bruk, kamienowana i ocalona przez  Niego, zmienia się.  staje się przykładem dla wszystkich. Kiedy go już nie ma, patrząc na krzyż, w którym On zamknął akt swego Ducha, Myśli i Miłości, wyznaje: Wiara moja jak szczyt góry na którą wspinam się, by zbliżyć się do Ciebie,  by pytać o Boga, Gdzie jesteś?.

Judasz i Magdalena to osoby wielkiej duchowej przemiany.
„Pójdź za mną” to opowieść o miłości, która przemienia, uspokaja zło, której przykład On dał nam, Jezus Chrystus.
Prapremiera 23 lutego 2002r. Kielce, Scena Autorska KCK

Muzyka i aranżacje: Marek Tercz

Zespół wokalny: Justyna Łysak, Alicja Rozborska, Joanna Wątor, Aleksandra Wolff

Zespół muzyczny: Michał Jelonek, Michał Pastuszka, Marek Tercz