PIEŚŃ O MIŁOŚCI

Zadziwiająca jest powtarzalność ludzkiego doświadczenia, szczęścia i dramatu. Synteza losu kierująca nas ku Bogu. Synteza nie ustającego nigdy wysiłku w przezwyciężaniu zła. I nie ustająca nigdy potrzeba mądrości i miłości.

„Pieśń o miłości” jest na tej drodze esejem poetyckim, upominającym się o miłość i wszystko, co z niej pochodzi. ” Miłość jest jak oddychanie” – to słowa poezji wypowiadane przed wiekami. Cóż trafniejszego mógłbym powiedzieć by je zastąpić? ” Mądrość, potrzebna ci mądrość. Najmądrzejsza jest miłość? To ona zbliża nas do szczęścia, uwalnia od zarozumialstwa, zuchwałej zmowy i nienawiści, uczy pokory wobec każdego i każdej rzeczy tego świata, wobec największej jego tajemnicy: Boga ” Pieśń o miłości” jest syntezą trudną, ale jest dla Ciebie. Jak miłość, która jest dla Ciebie. „Potrzebna jak tlen, potrzebna jak sen. Jak chleb. Jak światło. Jak Bóg” Abyś mógł wierzyć w to, że Twój wysiłek i Ty sam „nie zaginiesz w ciemności”