MISTERIUM WIELKOPOSTNE MARIA SKALISTA

maria_skalista_4Tradycyjnie, w czasie zbliżonym do  WIELKIEGO  TYGODNIA  Kieleckie Centrum Kultury zaprasza na  MISTERIUM  WIELKOPOSTNE – przygotowane przez Scenę Autorską STUDIO. Tym razem będzie to świat, widziany oczyma tytułowej Marii Skalistej.

Mówi reżyser Marek Tercz:
„To misterium powstało z inspiracji ROMANA  BRANDSTAETTERA  i  TADEUSZA KONWICKIEGO.

MARIA SKALISTA – to postać wyjęta z poematu Brandstaettera STABET MATER.
PIETA – niemy świadek Męki Pańskiej, lecz także każdej krzywdy, każdej nieprawości, przed i po Chrystusie – aż po współczesność (wojny totalne, Auschwitz, Treblinka, Hiroszima, Archipelag GUŁAG, terroryzm, głód Afryki i biednych zakątków Azji i Ameryki Południowej, interwencje mocarzy wobec słabszych, przemoc, pogarda, śmierć;
a po drugiej stronie… potworna BEZRADNOŚĆ BEZBRONNYCH I BEZRADNYCH!)

Z kolei Tadeusz Konwicki  mając na myśli kondycję współczesnego świata, sformułował to tak:

„(…) człowiek współczesny, możny i syty, tak zatracił się
w nieprawości i okrucieństwie, że zagubił pierwotny
odruch stawania w obronie: niewinnych, nieśmiałych,
nieprzystosowanych, bezbronnych, głodnych,
skrzywdzonych i cierpiących.
TO JEST NAJWIĘKSZA HAŃBA
(mojego, waszego) POKOLENIA !!!”

Powstaje jeszcze pytanie – kim byłaby dziś MARIA SKALISTA, gdyby historia zbawienia toczyła się na naszych oczach. Być może byłaby cudem ocaloną z pieców Treblinki matką, która w naszym statecznym świecie nigdy się nie odnalazła…, i nie odnajdzie… !
A może byłaby oszalałą po stracie syna emigrantką ze Wschodu, żebraczką, która na wysypisku śmieci węszy za odpadkami jedzenia.
Tak to sobie wyobraziłem… .
Tak też będzie w tym misterium.”

Marek Tercz

1 kwietnia 2015 roku na Małej Scenie KCK zobaczymy i usłyszymy m.in.:
Magdalenę JAREK – w roli Marii Skalistej;
Martę KOSTUR, Izabellę ŁĘCKĄ oraz Ilonę SOJDĘ i Martę SOLECKĄ w roli śpiewających narratorek, zaś Annę KASPRZYK i Jacka DZIUBLA w roli psalmistów.
Solistom towarzyszą muzycy: Krzysztof  KORBAN i Paweł  PIOTROWSKI zaś całość przygotował i wyreżyserował Marek TERCZ.

Kieleckie Centrum Kultury
ZAPRASZAMY!
1 kwietnia 2015, godz. 19:00
Mała Scena KCK

Posted in SPEKTAKLE.