Scena Autorska STUDIO

Scena Autorska – czym jest i dla kogo?

To kreatywny projekt teatralno – artystyczny Henryka Jachimowskiego funkcjonujący – na wniosek Wojewody Kieleckiego i postanowienia Zarządu Miasta Kielc z dnia 2 czerwca 1993r. – w strukturze Kieleckiego Centrum Kultury. Scena autorska jest miejscem do realizacji koncepcji teatralnych i innych form artystycznych ww. autora oraz innych autorów, promujących wyróżniające się formy artystyczne. Nic tak nie odnawia sztuki jak wyodrębnianie się i ODMIENNOŚĆ. Poszukuje tego w teatrze także widz.

Idea Sceny Autorskiej związana jest z trwającą nieprzerwanie potrzebą dostrzegania tego, co w ludzkim rozumieniu WIECZNE i zachodzących nieprzerwanie wokoło zmian – w imieniu dzieła dopełniającego wszystko to, co już kiedykolwiek powiedziano – równocześnie jakby „newralgicznie uczulonego” na prawdę i współczesność.

W najogólniejszym znaczeniu spektakle Sceny Autorskiej kierowane są do widza poszukującego, ale poprzez ich formę i to m.in że, jak pisano, „są nieprawdopodobnie prawdziwe” i aktualne odbierane są przez widzów o różnych potrzebach i dojrzałości.

Kierownikiem muzycznym Sceny jest Marek Tercz